Hartelijk dank dat u wilt doneren!

Hieronder kunt u één van de bedragen kiezen of zelf een bedrag invullen. Al het gedoneerde komt ten goede van het Lustrum en in het speciaal het Aftelfeest en de Reünisten-/ Openingsdag.

Naam

Bedrag *NL 04 INGB 0000 82 4836 t.n.v. W.S.V. Ceres te Wageningen, onder vermelding van: Lustrumbijdrage