Algemeen

Het begin van landbouw- en hoger onderwijs in Wageningen bevindt zich in de stichting van de gemeentelijke landbouwschool in 1873. Deze school werd vervolgens een Rijkslandbouwschool in 1876, waarna de school zich doorontwikkelde tot het huidige Wageningen University.

Vooroorlogse tijd

Op 20 oktober 1878, werd door een handjevol mannelijke studenten aan de Rijkslandbouwschool in hotel “Het Hof van Gelderland” de Wageningse Studentenvereniging “Ceres” opgericht, toen als “Landbouw-Sociëteit Ceres”. De Landbouw-Sociëteit Ceres is vernoemd naar de Godinne van de landbouw, Ceres. Wageningen was destijds een stad van slechts 7600 inwoners.

Na een aantal jaren groei tot een maximum van 21 Leden kwamen er in 1883 moeilijkheden voor de Vereniging. Er bleven 5 Leden over. De huur van hun gedeelte van het Hof van Gelderland moest worden opgezegd. Tegen het einde van 1884 ging het echter weer goed. Met veertig Leden werd een nieuw onderkomen gevonden in een zaaltje van kastelein Kaupe. Hier bleven de heren echter niet lang. In de jaren die daar op volgden versleten de heren nogal wat andere Sociëteiten. Zo zaten zij in 1886, 1891 en 1894 respectievelijk in de Junushoff, hotel-café “De Valk” en het “Oranje Hotel” waar zij tot in 1908 bleven. Tot die tijd is er veel gebeurd bij de Vereniging. Zo is W.S.S. Transvaal opgericht, de kegelvereniging de Omsmijters zijn heropgericht, de toneelvereniging de W.S.T.V. werd opgericht, het 5de Lustrum werd groots gevierd en in 1904 kwam de vereniging met de eerste Almanak.

In 1908 werd voor het eerst een eigen Sociëteit gekocht. Een huis aan de Boterstraat werd gekocht en omgebouwd tot een elitaire studentensociëteit. Tegen die tijd begon de Vereniging zich al te vergelijken met de bekende corpora uit Delft, Groningen, Leiden en Utrecht. Na vele Algemene Ledenvergaderingen en discussies werd op 3 juni 1910 besloten de naam te veranderen in het Wageningsch Studenten Corps (WSC).

Naast de aankoop van een nieuw Sociëteitsgebouw werd in 1908 ook het Ceres octetopgericht. Hiermee is de huidige Ceresband de oudste studenten jazz en dixieland band van Nederland. Vijf jaar later is in 1913 W.S.R. Argo als Ondervereniging opgericht. Sinds de oprichting van Argo, heeft het Corps verschillende sportieve hoogtepunten, zoals olympisch brons, en overwinningen op de Varsity en ook de Henley Royal Regatta mogen vieren.

In 1926 huisvestte het WSC zich in Villa Veluvia, gelegen aan de Generaal Foulkesweg. Hedendaags fungeert dit pand nog steeds als de mooie Sociëteit van de Vereniging.

Op 8 december 1917 werd de Wageningsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (WVSV) opgericht. De WVSV telde toen 11 leden. Hierna volgde een moeilijke periode voor de WVSV tot het landelijk werd erkend in 1927 door de Bond van Vrouwelijke Studentenverenigingen. De WVSV had tot de fusie met het Corps in 1970 haar Sociëteit aan de Niemeijerstraat.

Oorlog

Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog sloot het WSC zijn deuren en werd de Vereniging door de bezetters ontbonden. Het pand werd gebruikt als noodhospitaal.

Net zoals de Leden van de andere Wageningse Studentenverenigingen waren zowel de Leden van het Corps als van de WVSV actief in het studentenverzet. Dit werd gecoördineerd vanuit de landelijke Raad van Negen.

 

5 mei 1945 werd een deur verderop, in Hotel de Wereld, een overeenkomst gesloten over de capitulatie van de Duitsers die in de Aula van de Universiteit werd getekend. Drie maanden later mocht de Senaat de sleutels van Villa Veluvia weer in ontvangst nemen. Doordat de Vereniging 3 jaar lang was ontbonden werd het jaar 1945 het grootste jaar uit de geschiedenis van het WSC. Ongeveer 450 mannelijke eerstejaars klopten aan de deur van Sociëteit Ceres om lid te worden. In 1946 wordt het WSC door de Algemene Senaten Vergadering erkend onder andere door verdiensten in de Tweede Wereldoorlog.

Tegenwoordig wordt het Corps nog jaarlijks betrokken in de viering van de bevrijding. Het nationaal monument ‘bevrijdingsvuur’ staat namelijk in de voortuin van Sociëteit Ceres. Daarnaast passeert het defilé, gehouden op 5 mei, altijd het (ere)paviljoen dat onder andere wordt geplaatst in de voortuin van Sociëteit Ceres.

Fusie

Op 15 augustus 1970 vond een fusie plaats tussen het WSC en de WVSV en ontstond hieruit de W.S.V. ‘Ceres’, een gemengde vereniging en een belangrijke stap in het emancipatiebeleid van de Vereniging. De vrouwen trokken in bij de Sociëteit van de mannen.

Brand

Begin 1980 vond er een brand plaats in Villa Veluvia. Deze brand begon in het juten plafond van de toenmalige eetzaal en werd ontdekt door de portier van de jongerensoos Nolleke Prop onder het gebouw. De bezoekers, en een optredende band, konden allen veilig uit het pand komen. Grote delen van het gebouw zijn bij de brand verloren gegaan. Na veel werk van zowel Leden als een aannemer was op 2 december 1981 de oplevering van de Sociëteit, na ruim een jaar verbouwen.

Huidige Vereniging

De huidige Vereniging telt ongeveer 950 Leden die allen studeren aan de Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR). Er zijn ook Leden die student zijn aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, die deel uitmaakt uit van de WUR. Ceres kent zes sportverenigingen, een studenten weerbaarheid en ruim veertig Verenigingshuizen. Verder heeft Ceres vele eet-, sport, en streek-gezelschappen, vijf vaste bands en een groot aantal commissies.

Op maatschappelijk vlak tracht het Corps ook haar bijdrage te leveren. Zo zamelt ‘Stichting Durf!’ jaarlijks geld in met verschillende acties voor verschillende goede doelen. Ook wordt er elk jaar een dierendag voor alle Wageningse basisschoolleerlingen georganiseerd. Verder wordt ook jaarlijks op Sociëteit Ceres een kerstbrunch georganiseerd voor de Wageningse ouderen.

Mede mogelijk gemaakt door